Història de la Majordomia de Sant Antón


La Majordomia de Sant Antón d’Elda és la institució encarregada de mantenir i engrandir les arrels tradicionals de la festivitat religiosa i lúdica de sant Antoni Abat, així com de conservar la imatge del sant i l’Ermita que porta el seu nom.
La Majordomia de Sant Antón està integrada dins de la Junta Central de Comparses de Moros i Cristians d’Elda, amb unes competències definides en els seus estatuts i ampliades en el reglament de règim interior.

Les primeres dades de l’existència d’una Majordomia ens porten fins a mitjan any 1939, any en què segons apuntava Vicente Valero “… es constitueix la tradicional Majordomia de Sant Antón, que componen els següents senyors: Juan Olcina Soriano, Julián Maestre Maestre, Pedro Díaz Ortín, Francisco Vera Maestre, José Amat Pérez i Manuel Vera Laliga, Pedro Amat Beltrán, Jesús Escámez Galindo, Pedro Amat Pérez, Fernando Rico Bañón, Francisco Vidal Rico i José Luis Valero Navarro.”
Fragment de l’article “Noms i homes oblidats” de Vicente Valero Bellot; publicat en la Revista de Moros i Cristians de l’any 1982.
Una de les primeres iniciatives de la Majordomia en aquell any va ser la preparació de la festa en el següent mes de gener i l’adquisició d’una imatge de Sant Antón que substituïra a la desapareguda durant la Guerra Civil i a tal fi va ser encarregat Francisco Vidal Rico de la missió de traslladar-se a València per a adquirir-la, per la qual cosa el llavors alcalde Mariano Segura Martínez li va estendre el salconduit el dia 13 de novembre de 1939. Fragment de l’article “Noms i homes oblidats” de Vicente Valero Bellot; publicat en la Revista de Moros i Cristians de l’any 1982.
No obstant això, en un fred gener de 1944, la Festivitat de Sant Antón es veurà alterada per un fet que engrandirà molt més si cap el culte i tradició per Sant Antón; i és que aqueix any “van nàixer de manera una miqueta rudimentària els nostres Moros i Cristians, lògicament no hi havia una junta legalment constituïda -a part de la Majordomia de Sant Antón- que organitzara la Festa, però si un grup d’entusiastes que es van enfundar els vestits prestats per Petrer, Saix i Villena i van eixir al carrer demostrant que Elda també podia ressuscitar aquestes festes, la celebració de les quals s’havia perdut a finalitats del segle XIX” Fragment de l’article escrit per José Blanes Peinado i titulat “50 anys de Junta Central”; publicat en la Revista de Moros i Cristians de l’any 1996. I és a l’any següent, al gener de 1945 quan les Festes de Moros i Cristians tornen als carrers d’Elda amb les primeres comparses. Els actes tradicionals de la celebració de la Festivitat de sant Antoni Abat s’entremesclen amb ambaixades i desfilades.

Encara que si tenim constància del funcionament de la Majordomia i de la seua composició al llarg dels anys posteriors a 1947, el canvi en 1947 de la celebració de les Festes de Moros i Cristians al mes de juny, va fer que les notícies de l’existència d’una Majordomia i dels actes celebrats el mes de gener des d’aqueix any i fins a mitjan anys 70, amb la recuperació de nou de la Majordomia de Sant Antón de la mà de Jenaro Vera i Antonio Barceló, siguen més difusos.
En l’actualitat, la Majordomia de Sant Antón continua realitzant les mateixes funcions que en aquells primers anys de què tenim constància de la seua existència com a tal, allà per 1939, cuidant tot el relatiu al culte i funcions religioses relacionades amb el Sant, cuidat de la imatge i de la seua ermita, així com de totes les tradicions que envolten a la imatge de Sant Antón.
Però des d’aqueixos començaments en el 1939, passant per mediats dels anys 70 (quan es recupera de nou i passa a formar part de la Junta Central) fins avui, moltes han sigut les persones que han format part de la Majordomia, i que d’una manera o d’una altra ho continuen fent.
Al començament dels anys 70 la Majordomia pateix una sèrie de problemes, i el llavors alcalde d’Elda, Sr. Antonio Porta, proposa l’any 1974 al President de la Junta Central, Jenaro Vera, que designe a una persona per a la reestructuració i organització de la Majordomia, designant a Sr. Antonio Barceló en 1974. D’aquesta manera la Majordomia de Sant Antón entra a formar part de la Junta Central de Comparses de Moros i Cristians d’Elda.