Misses i Ermita


“¿Per què obrir l'Ermita?”

La majoria de festers i habitants d'Elda poden situar l'ermita de Sant Antón en la llista de carrers. Però quasi totes elles tenen una imatge de l'ermita abarrotada de gent amb la imatge del sant sobre les andes eixint o entrant a coll dels comparsistas encarregats de fer el trasllat corresponent.

Poques són les persones que han pogut traspassar les portes de l'ermita i gaudir d'una xicoteta trobada amb la imatge del patró de les festes de Moros i Cristians d'una forma íntima i assossegada.
Aquest és l'objectiu que es va marcar la majordomia quan va decidir obrir l'ermita les vesprades dels últims divendres de mes.
En comprovar la sorpresa i la devoció que molts eldenses mostraven en veure l'ermita “buida” amb els bancs i la decoració habitual durant l'any, es va decidir donar accés a qualsevol persona que volguera orar amb el sant en un ambient més relaxat que l'habitual en els dies de grans celebracions o simplement entrar i veure la imatge més de prop i amb més detall.

“Misses en l'Ermita de Sant Antón”

“Al setembre de 1.996, d'acord amb el clergat local i seguint les seues indicacions, s'institueixen les Eucaristies en l'Ermita en dates pròximes al 17 de cada mes, començant a l'octubre de cada exercici fester i finalitzant l'última al maig. Cada mes estarà dedicat a una Comparsa, i és en aquesta Missa on s'aprofitarà per a beneir estendards, banderes, insígnies, etc., no podent-lo fer ja en la Missa Major de juny.”

(Extret de la memòria de la Majordomia de Sant Antón de 1994 a 2002 elaborada per don Miguel Ángel Escribá Martínez, president de la Majordomia de Sant Antón entre els anys 1998 a 2002)

Com podem llegir en el text anterior des de 1996 es realitzen de manera ordinària misses en l'ermita entorn de la data del 17 de cada mes. Cada comparsa celebra una eucaristia en la qual de manera especial es recorda a aquelles persones o fets que al llarg de l'any han sigut importants. De forma més emotiva se sol recordar als festers que han mort en l'últim any. També s'aprofita l'ocasió per a reconèixer la labor d'aquells que han tingut una tasca destacada per a la comparsa, com els càrrecs festers o la junta directiva.

Segons el calendari establit a principis de setembre cada comparsa sap quan celebrarà la seua eucaristia i al costat de la majordomia pot preparar els textos i les lectures de la seua missa per a donar-li un toc particular al moment de trobada i oració amb Sant Antón.

L'única excepció a aquesta norma la realitza la comparsa de Moros Musulmans, la missa dels quals se celebra en el matí del divendres durant els dies de festes, abans que es realitze el trasllat de la imatge de Sant Antón des de l'ermita fins a l'església de Santa Ana.